|

Helaas kan de Open Dijk bij Aartswoud op 1 juni niet doorgaan. Na de start van het project vandaag is gebleken dat er een verstoord bodemprofiel is. Hierdoor kan het verhaal van de dijk op deze plek niet verteld worden.
Over een paar weken is er een herkansing om een kijkje te kunnen nemen bij een dijkdoorsnede. Tijdens de Nationale Archeologiedagen wordt bij de dijk bij Warder een doorsnede gemaakt. De kans is groot dat de dijk hier wel intact is.