|

Al meer dan 50 jaar wordt er rond het Waddeneiland Texel gedoken op wrakken. Dit duikwerk heeft geleid tot veel kennis over de lading van de schepen, de schepen zelf en scheepvaart. Diverse groepen participeerden in dit duikwerk en deden dit allemaal op hun eigen manier. Vanuit deze groepen is door de jaren heen met wisselend succes getracht tot orde en samenwerking te komen.

Het is te hopen dat gezien het diverse verleden in de komende jaren de Texelse maritieme archeologie zich ontwikkelt naar een verantwoorde, goed gecoördineerde en inhoudelijk sterke discipline. Het doel moet zijn om kennis van ons erfgoed te vergroten, dit uit te dragen en zoveel mogelijk het behoud ervan te borgen.

 

Lees meer over de maritieme archeologie rond Texel:


West-Friese Archeologische Notities 59: Drijfhout, deining en dadendrang


Artikel in Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum.