|

Gaat u ook mee in een reis door de tijd?

In het kader van de dijkversterking van de Markermeerdijken graven archeologen dwars door de dijk bij Warder. U bent van harte uitgenodigd om dit archeologisch onderzoek te komen bekijken op zaterdag 18 juni 2022 tussen 08.30 en 12.30 uur. Onze archeologen nemen de bezoekers mee in een reis door te tijd; aan de opbouw van de verschillende lagen grond is af te lezen wat er in het verleden is gebeurd en hoe de dijkversterking vroeger werd gedaan. We lezen als het ware een soort stripverhaal in de dijk! Mee op reis? Meldt u dan snel aan voor een van de rondleidingen want er is maar beperkt plek.

 

Dijkversterking

Tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden aan de Markermeerdijken worden delen van de oude historische dijk weggegraven. Vanwege de monumentale waarde is op meerdere locaties archeologisch onderzoek uitgevoerd en worden op enkele kansrijke plaatsen grote doorsnedes gemaakt zodat de opbouw van de dijk in kaart kan worden gebracht. Deze doorsnedes vertellen het verhaal van de eeuwenlange strijd tegen de oprukkende zee. Van het opwerpen van een kleine dijk in de Late Middeleeuwen, van soms nog geen 1,5 m hoog, tot het uitgroeien van het metershoge lichaam van het heden.

 

Op deze foto uit 1917 is te zien hoe de dijk wordt verbreed in de hoek van de Dorpsstraat.


 

Profielsleuven

Archeologie West-Friesland voert in opdracht van de Alliantie Markermeerdijken het archeologisch onderzoek uit tussen Hoorn en Edam. Hierbij zijn al meerdere profielsleuven gegraven en de doorsnedes bekeken en onderzocht. Dit gebeurde bij het gemaal Westerkogge ter hoogte van Scharwoude, bij de Rietkoog net ten noorden van Schardam en vlakbij de Grote Braak tussen Warder en Edam. In de toekomst zullen er nog drie volgen ter hoogte van Etersheim. Al deze onderzoeken geven inzicht in de verschillende manieren van opbouw, reparaties en verstevigen van de dijk op deze verschillende locaties. De diversiteit wordt beïnvloed door o.a. het wel of niet aanwezig zijn van voorland, maar ook door niet landschappelijks factoren zoals middelen of voorhanden zijnde materialen. De inzichten die we hier verkrijgen geven kennis over het verleden maar kunnen wellicht ook worden ingezet bij toekomstige dijkversterkingen elders in het land.

 

Verwachting

Wat kunnen we verwachten hier in de profielsleuf in het dorp Warder? In de kern zal een lage middeleeuwse dijk aanwezig zijn die hier vermoedelijk in de 15de eeuw is aangelegd. De oudere dijk die verder naar buiten lag, in het huidige Markermeer, was niet meer stevig genoeg of brak zelfs door, waardoor een nieuwe dijk landinwaarts moest worden aangelegd. Vermoedelijk werd deze nieuwe dijk dwars over de bewoning van de dorpsstraat Warder gebouwd waardoor resten van huizen uit deze periode onder de dijk aanwezig kunnen zijn. In de eeuwen hierna werd de dijk meerdere keren opgehoogd, verbreed en verstevigd met houten palen en een riem van wier (zeegras) die de dijk moest beschermen tegen golfslag. Tijdens de diverse verbredingen kunnen huizen die dicht op de dijk stonden door de nieuw aangebrachte kleilagen zijn afgedekt. Naast deze overblijfselen kunnen ook nog de resten van de ‘Hogedyck’ sluis die op meerdere 17de -eeuwse kaarten zichtbaar is, binnen ons onderzoekgebied aanwezig zijn.

 

Op dit detail van de kaart van Bleau (ca. 1630) is Warder weergegeven. In het Markermeer staat het woord Sluys.


 

Aanmelden rondleiding

De rondleiding duurt een uur en start op de volgende tijden vanaf de parkeerplaats van Zwembad Warder: 08.30 uur, 9.30 uur, 10.30 uur, 11.30 uur en 12.30 uur. Wilt u graag een rondleiding onder begeleiding van een archeoloog? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar contact@markermeerdijken.nl onder vermelding van “aanmelding bijeenkomst archeologisch onderzoek 18 juni 2022” met uw naam, adres en het aantal personen en uw voorkeurstijd om aanwezig te zijn. We kunnen de voorkeurstijd helaas niet garanderen omdat we maar een maximum aantal personen bij de profielsleuf kunnen ontvangen. U ontvangt van ons zo snel mogelijk bericht over hoe laat en waar u wordt verwacht. Wij willen u vragen om lopend of met de fiets te komen, omdat er geen parkeergelegenheid langs de dijk aanwezig is.


Datum: 18 juni 2022
Locatie: Zwembad Warder