|

Bij de opgraving De Cuyp in Enkhuizen is een deel van de Oude Buyshaven opgegraven. Deze haven is rond 1592 gegraven en aan het einde van de 19de eeuw opgeheven. De haven werd met name gebruikt door haringbuizen: grote vissersschepen waarmee haring werd gevangen op de Noordzee, voor de kust van Engeland en Schotland. Enkhuizen was een belangrijk centrum voor de haringvisserij in met name de eerste helft van de 17de eeuw. In deze tijd lagen meer dan 300 haringbuizen in de havens van de stad. De haringvisserij was de motor achter de bloeiende economie van de stad.

 

De Engelse penning uit de vulling van de Oude Buyshaven.

 

Een identieke penning, gevonden in Engeland. Foto met dank aan Adrian Marsden.

In de vulling van de Oude Buyshaven zijn heel veel objecten gevonden, met name uit de 17de eeuw. Een van de vele bijzondere vondsten is een kleine koperen penning die in 1667 in Great Yarmouth is geslagen. Great Yarmouth is een havenstad aan de oostkust van Engeland. Op de voorzijde van de penning staat GREAT YARMOVTH 1667 en op de andere zijde FOR THE VSE OF THE POOR. Dit lijkt erop te wijzen dat het gaat om penningen die speciaal voor armen zijn gemaakt. Echter, uit onderzoek in Engeland blijkt dat de penningen zijn gemaakt als oplossing voor een gebrek aan kleingeld. Dit gebrek zorgde voor problemen bij transacties, waarop steden zelf koperen penningen gingen slaan.

Great Yarmouth was net als Enkhuizen een haringstad. Het stadswapen van Great Yarmouth toont drie leeuwen met haringstaarten, waardoor het veel gelijkenis toont met het stadswapen van Enkhuizen (drie gekroonde haringen). Een Enkhuizer haringvisser zal de penning vanuit Great Yarmouth als aandenken mee naar huis hebben genomen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een dergelijke penning in Nederland is gevonden.

 

De Engelse penningen uit Norfolk zijn onderwerp van een onderzoeksproject. Zie: Norfolk Token Project.

 

Het rapport van de opgraving De Cuyp kunt u hier downloaden