|

Eenmalige buitenexpositie
Het Westfries Genootschap houdt op zaterdag 13 november in partycentrum De Vriendschap in ’t Veld de Najaarsstreekmiddag. Binnen in het Partycentrum worden presentaties gehouden voor genodigden. Maar buiten wordt een kleine overdekte expositie ingericht. Zo heeft iedereen de mogelijkheid de vondsten van het Klopjesklooster te bekijken. De buitenruimte is gratis toegankelijk. Archeologen John van Lunsen en Michiel Bartels geven tekst en uitleg bij de vondsten. Iedereen is welkom.

Locatie
Buitenlocatie Partycentrum de Vriendschap
Rijderstraat 92
1735 GG ’T Veld

Tijd: 13.00-16.00 u

Archeologisch onderzoek
Voordat er werd begonnen met de aanleg van een groot kabeltracé werd de plek eerst door archeologen onderzocht. Op basis van historische kaarten was bekend dat de gemeenschap uit minstens drie gebouwen van hout en baksteen bestond. Van deze bakstenen muren zijn kleine stukken teruggevonden. Verder is er een forse hoeveelheid keramiek uit de periode 1590-1640 gevonden. Het gaat om kleurige borden van majolica, blauw Italiaans aardewerk, uitbundig versierd Noord-Hollands slibaardewerk, fraaie steengoed bierkannen en veel gewoon rood gebruiksaardewerk. Ook zijn tabakspijpen en glaswerk gevonden. Onder de metalen objecten bevond zich een insigne van Maria op De Keins, afkomstig van het belangrijke heiligdom Keins boven Schagen.

Lees hier verder voor het hele bericht.


Datum: 13 november 2021
Locatie: Partycentrum de vriendschap 't veld