Vondst melden

Heeft u bij toeval een archeologische vondst gedaan binnen de regio van Archeologie West-Friesland?* Bij een verbouwing in uw huis, bij werkzaamheden in de tuin of bij een wandeling in de buurt kunt u in (omgewoelde) grond voorwerpen uit het verleden vinden. Of heeft u met een metaaldetector een archeologische vondst gedaan op een omgeploegde akker?

Heeft u een voorwerp waarvan u vermoed dat deze in de bodem is gevonden? In kasten, in lades of op de schoorsteenmantel staan soms voorwerpen die al lang in de familie zijn en ooit als vondst uit de bodem naar boven zijn gekomen. In al deze gevallen zijn wij als archeologen zeer geïnteresseerd in dit voorwerp. En wij vertellen graag aan u wat voor voorwerp het is, waarvoor het is gebruikt en hoe oud het is.

Iedere vondst draagt bij aan de lokale geschiedenis. Een voorwerp vertelt iets over de ouderdom van een vindplaats, over de gebruikers van het voorwerp of wat op een locatie in het verleden is gebeurd. Wij stellen het zeer op prijs als u uw vondst meldt bij Archeologie West-Friesland. Dit kan digitaal of in persoon. Bekijk onze beeldbank om te zien of uw object er misschien wel tussen staat.

*Binnen een van de volgende gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer Schagen, Stede Broec en Texel.


U kunt uw melding digitaal doen via ons meldingsformulier:

Ik heb iets gevonden

 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, jpeg, pdf, raw, Max. bestandsgrootte: 50 MB.
   Upload één of meerdere foto’s van de vondst
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

   

  Na uw melding zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.


  U kunt uw melding ook persoonlijk komen doen
  In dat geval kunt u het voorwerp (indien hanteerbaar) het beste meenemen om te laten zien. Wij kunnen als het voorwerp archeologisch van belang is een foto in hoge resolutie maken. Uiteraard kunt u hiervan een digitaal of analoog exemplaar krijgen. Wij raden u aan om ons van te voren te laten weten als u een melding wilt komen doen, want er is vanwege ons buitenwerk niet altijd iemand op kantoor aanwezig.

   

  NB: De vondst blijft in uw eigendom en kunt u na melding bij Archeologie West-Friesland dus weer mee naar huis nemen. Indien u er geen belangstelling in stelt het voorwerp in bezit te houden of indien u vanuit wetenschappelijk oogpunt het voorwerp ter beschikking wilt stellen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u het voorwerp schenken aan Stichting Archeologie West-Friesland. De vondst wordt dan opgeslagen in het Archeologisch Depot.


  Wettelijk kader
  Het registreren van vondstmeldingen is een van de wettelijke taken van de overheid. Archeologische bodemvondsten moeten namelijk worden gemeld bij de provinciale depots, de gemeente of aan de Minister van OCW (artikel 53 Mw), in de praktijk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

  Onder toevalsvondsten worden verstaan: zaken die niet zijn aangetroffen tijdens het doen van (al dan niet illegale) opgravingen. Het Burgerlijk Wetboek (artikel 13, Boek 5) stelt dat de toevalsvondst (‘schat’) in gelijke delen toekomt aan degene die hem ontdekt, en aan de eigenaar van de roerende of onroerende zaak, waarin de vondst werd aangetroffen. Een schat wordt door de wet gedefinieerd als een zaak van waarde, die zolang verborgen is geweest dat daardoor de eigenaar niet meer kan worden opgespoord. De toevalsvondst moet volgens de wet worden gemeld bij de provinciale depots, de gemeente of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Indien geen aangifte is gedaan of onzeker is aan wie de zaak toekomt, kan de gemeente vorderen dat deze aan haar in bewaring wordt gegeven, totdat vaststaat wie rechthebbende is. De vondst dient door de vinder minimaal 6 maanden ter beschikking gehouden te worden voor wetenschappelijk onderzoek.

  Een volledig overzicht kan u vinden in de SIKB notitie ‘Juridische aspecten van het deponeren van vondstmateriaal bij archeologische opgravingen‘.