|

Open dag

Op zaterdag 4 november wordt op Texel de Dag van de Texelse archeologie gehouden. In buurthuis de Wielewaal in het dorp De Waal zullen van 10.30 tot 16.30 uur in de verschillende zalen presentaties worden gegeven en archeologische zaken te zien zijn. De Waal is uitgekozen omdat hier in 1777 de eerste opgraving op Texel plaatsvond. Dit was het onderzoek naar de Sommeltjesberg, de grafheuvel gevuld met Romeinse voorwerpen.

 

De opgraving van de Sommeltjesberg in 1777. Tekening: Pieter van Cuyck.


Maritieme archeologie

De maritieme archeologie wordt gepresenteerd in de grote zaal. Centraal staan hier de vondsten uit het Schervenwrak en het Palmhoutwrak.

Duiker Carl van Dijk.

Duiker Carl van Dijk zal tekst en uitleg geven bij de vondsten uit het Schervenwrak. Dit schip, dat op weg was naar Suriname, is aan het begin van de 19de eeuw gezonken in de Waddenzee. Het bevatte een zeer grote hoeveelheid Engelse industriële keramiek, gereedschappen, kookpotten voor de melasse en alle andere zaken die nodig waren om een suikerrietplantage in Suriname op te zetten.

Onderzoekers Hanneke Kramer en anderen van de Universiteit van Amsterdam zullen de recente ontdekkingen aan de luxe kleding uit het Palmhoutwrak (rond 1640) toelichten. Daarnaast worden de exclusieve zijden sokken uit dit wrak over het voetlicht gebracht. Tinnen voorwerpen uit het wrak worden gepresenteerd door Jan Beekhuizen, tin-expert uit Amsterdam.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt vertellen hoe de belangrijkste scheepswrakken worden afgedekt om deze te behouden en wat voor onderzoek zij verrichten op de Texelse waterbodem. De Duikclub Texel presenteert een selectie van oud en recent onderzoeken. Kanonnenexpert Nico Brinck neemt u mee naar de wereld van het zware geschut van de Texels zee bodem. Harmen de Weerd zal de opbouw van de Archeologische Waardekaart van de Texels zeebodem tonen, een kaart waarop staat aangegeven welke wrakken waar liggen.

In de filmzaal achterin het gebouw zullen presentaties over de scheepswrakken te zien zijn. Seger van den Brenk van Periplus toont beelden over de ontwikkeling van de bodem van de Waddenzee en de zware erosie aan de historische wrakken. De Duikclub Texel laat onderwater video’s zien van de inspectieduiken op de verschillende wrakken.


Archeologie van het eiland

Een ruimte is gereserveerd voor de archeologie van het eiland. Archeologen Bart ter Steege en Sander Gerritsen tonen de eerste resultaten van het onderzoek van de ringwalburg aan de Groeneplaats in Den Burg. Jasper Leek zal de doorgraving van de Waddenzeedijk bij de Schans toelichten. Ook de vondsten van het fort de Schans van onderzoek uit de jaren ’90 worden getoond en toegelicht door Morgan Schelvis. Specialist Arthur Oosterbaan laat zien welke dieren op Texel leefden in het verleden en hoe de mens hiermee om ging.

Onderzoeker Andreas Wachter zal de geallieerde luchtoorlog van het Britse Bomber Commmand toelichten aan de hand van resten van een Engelse bommenwerper neergestort nabij Paal 9. De Texelse archeoloog Wouter Kuip laat zien wat op Texel nog aan overblijfselen van de Duitse bezetting over is gebleven en toont voorwerpen uit deze tijd.


Nieuwe publicaties

Op deze dag zal het nieuwe boek van de Duikclub Texel ‘De Schatten van het Schervenwrak’, geschreven door Carl van Dijk, worden gepresenteerd. Het boek is op de dag zelf en Texel te koop voor €19,95 en op internet te bestellen via Boekhandel Nauta in Den Burg.
Tevens zal de Provinciale Archeologische Kroniek Noord Holland van 2016 verschijnen met daarin een speciaal katern over Texel. Daarnaast brengt de Provincie Noord-Holland een nieuw boek uit over de opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg. Auteur Dr. Flip Woltering beschrijft hierin de bewoning uit de late Prehistorie.


Tenslotte kunnen bezoekers zelf gevonden of in het verleden opgegraven bodemvondsten meenemen, dan kunnen deze door de aanwezige onderzoekers worden gedetermineerd.
Kinderen kunnen de conservator van museum Kaap Skil helpen en vondsten onderzoeken!

 

Iedereen welkom, toegang gratis!
De dag wordt georganiseerd oor de Gemeente texel, de Duikclub Texel en de Historische vereniging Texel.
 

4 november: Dag van de Texelse archeologie.


Datum: 04 november 2017
Locatie: Langwaal 9