|

Vorige maand gaf Owen Ooievaar ons al een eerste kijk in zijn stagetijd bij restauratieatelier Restaura in Heerlen. Deze week blikt hij terug op zijn vier weken stage.


De vier stageweken bij Restaura zijn voorbij gevlogen. In totaal heb ik tijdens mijn stage gewerkt aan zes objecten. De eerste twee weken ben ik hoofdzakelijk bezig geweest met het verlijmen, aanvullen en retoucheren van een grote 16de-eeuwse grape. De grape is afkomstig uit een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Grote Kauwenberg/Pieter van Hobokenstraat in de stad Antwerpen. De opdrachtgever wenst vanwege het uitzonderlijke formaat en versieringswijze, een restauratie waarbij naast het verlijmen de nodige aanvullingen worden gemaakt voor de stabiliteit. Alvorens de scherven van de grape te hebben verlijmd, heb ik de breuken schoongemaakt. Na het verlijmen is de grape plaatselijk aangevuld. Hiervoor is gebruik gemaakt van met pigment op kleur gebracht gips. Tot slot is de grape geretoucheerd met acrylverf.

 

De vondsten die door Owen zijn gerestaureerd tijdens zijn stageperiode bij Restaura.

 

Tussen het werken aan de grape door heb ik een 17de-eeuws Portugees faience bord verlijmd. Het bord is gevonden door Archeologie West-Friesland bij een opgraving aan de Nieuwe Noord in Hoorn. Van het bord is een 3D-scan gemaakt. Een korte animatievideo van de scan is te bekijken via deze link. Ook ben ik begonnen aan het impregneren en verlijmen van een 17de-eeuws polychroom majolica bord. Het bord is geïmpregneerd om te voorkomen dat het glazuur van het verder afbladert. Ook dit bord is door Archeologie West-Friesland gevonden in Hoorn.

In de laatste twee weken heb ik het polychrome majolica bord verlijmd, aangevuld en geretoucheerd. Verder heb ik een laat 16de-eeuws Werra bord verlijmd. Op het bord zat een zanderige kalkaanslag. De aanslag is deels verwijderd met verschillende solventen. Het bord is vlak naast het polychrome majolica bord gevonden aan de Nieuwendam. Daarnaast heb ik een 17de-eeuwse porseleinen klapmuts en glazen medicijnflesje capillair verlijmd.

Het team van Restaura heeft mij geweldig ondersteund en veel geleerd. Al met al kijk ik terug op een mooie en zeer leerzame stage die mijn interesse in de conservatie en restauratie van archeologische vondsten verder heeft versterkt.