|

Deze week geeft Owen Ooievaar ons een kijkje in zijn stagetijd bij restauratieatelier Restaura in Heerlen. Owen heeft ook bij Archeologie West-Friesland veel meegewerkt en geholpen.


Ik ben Owen Ooievaar, archeologie student aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Mijn interesse in archeologie ontstond op jonge leeftijd. Toen ik vijf jaar was, begon ik met het verzamelen van vondstmateriaal. In 2012 ben ik in contact gekomen met Archeologie West-Friesland. Ik heb hier als vrijwilliger en later in dienst mee geholpen aan diverse opgravingen. In de loop der jaren is steeds meer interesse ontstaan in restauratie en conservering van archeologisch vondsten. Cees Aay, oud medewerker Archeologie West-Friesland, heeft mij hierin gestimuleerd. Tijdens mijn werkzaamheden bij Archeologie West-Friesland heb ik verscheidene vondsten voorbij zien komen die door restauratieatelier Restaura zijn geconserveerd en gerestaureerd.

 

In de zomer van 2017 groef Owen (links) mee op de opgraving Romeinstraat in Enkhuizen. Daar vond hij het prachtige 17de-eeuwse terracotta beeld van Mercurius. Dit beeld is vervolgens op verzoek van de Provincie Noord-Holland gerestaureerd bij Restaura in Heerlen.


 

Dit collegejaar kreeg ik de mogelijkheid stage te lopen. Ik wist gelijk waar ik dit het liefst zou doen. Met hulp van archeologie West-Friesland heb ik een stage bij Restaura kunnen regelen. Restaura is gespecialiseerd in het conserveren en restaureren van archeologische voorwerpen. Er wordt gewerkt met alle soorten metalen, glas, hout, leer, aardewerk en steen. De opdrachtgevers bestaan uit musea, archeologische diensten en particulieren. Het atelier is uitgerust met uitgebreide faciliteiten. Hierbij kan gedacht worden aan een fotostudio, röntgenkamer. Ook kunnen er kunnen XRF-analyses en 3D-scans worden gemaakt. Het team bestaat uit 9 collega’s; specialisten met een gedegen kennis van restauratie en archeologie. Ze hebben een universitaire- en/of interne praktijkopleiding doorlopen. Samen met het archeologisch depot van de provincie Limburg is Restaura sinds 2017 verhuisd De Vondst in Heerlen; het archeologische epicentrum van de provincie.

 

Owen restaureert een bord dat bij een opgraving in Hoorn is gevonden.


 

Momenteel zit de eerste stage week er op. Ik ben deze week begonnen aan het verlijmen, impregneren en met gips aanvullen van een grote grape. Een grape is een kookpot op drie pootjes. De grape is afkomstig uit een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Grote Kauwenberg/Pieter van Hobokenstraat in de stad Antwerpen. De opdrachtgever wenst vanwege het uitzonderlijke formaat en versieringswijze, een restauratie waarbij naast het verlijmen de nodige aanvullingen worden gemaakt voor de stabiliteit. Daarnaast werk ik aan twee borden die door Archeologie West-Friesland zijn gevonden in Hoorn. Het eerste bord betreft een Portugees faience bord uit de 17de eeuw. Het bord is in november 2019 gevonden bij een opgraving aan de Nieuwe Noord. Het tweede bord betreft een vroeg 17de-eeuws majolica bord van Nederlandse makelij. Het bord is gevonden bij een opgraving aan de Nieuwendam.