Eerste resultaten opgraving Etersheim

De Alliantie Markermeerdijken gaat de aankomende jaren 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterken. Vooruitlopend op deze werkzaamheden heeft Archeologie West-Friesland in 2018 op enkele locaties langs het dijktracé archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan werd onder andere bij Etersheim een vindplaats onderscheiden die voor nader onderzoek in aanmerking kwam. Deze vindplaats is vanaf eind augustus tot begin oktober 2019 opgegraven.

» Over het onderzoek is begin oktober een artikel verschenen in het Noordhollands Dagblad.

» Op 21 oktober was er een item bij NH nieuws, bekijk deze hier.

 

Lees hier meer over het onderzoek bij Etersheim


Van het onderzoek bij Etersheim is een kort filmpje gemaakt door Annabelle de Gast en Leon Jackson: