|

Op de waterbodem voor de dijk vonden archeoloog Jan-Willem Oudhof en zijn collega’s delen van het verdronken dorp Etersheim. Dat vroeg om onderzoek op en ín de waterbodem. Minutieus werd steeds een meter grond uit het verdronken dorp omhooggehaald en uitgeplozen. Het leverde verrassende vondsten op, waaronder een pelgrimshoorn en meerdere pelgrim-insignes. “Zeg maar de buttons van de middeleeuwen. Als je als pelgrim een bedevaartplaats bereikte, kreeg je een insigne mee,” aldus de archeoloog van de Alliantie Markermeerdijken.

In de nieuwsbrief van Alliantie Markermeerdijken vertelt Jan-Willem over de vondsten bij Etersheim.

Klik hier voor de nieuwsbrief