In het kader van de dijkversterking van de Markermeerdijken hebben de archeologen van Archeologie West-Friesland de afgelopen weken dwars door de dijk bij Warder gegraven.

Tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden aan de Markermeerdijken worden delen van de oude historische dijk weggegraven. Vanwege de monumentale waarde voert Archeologie West-Friesland op meerdere locaties archeologisch onderzoek uit en worden op enkele kansrijke plaatsen grote doorsnedes gemaakt zodat de opbouw van de dijk in kaart kan worden gebracht. Dit gebeurde bij het gemaal Westerkogge ter hoogte van Scharwoude, bij de Rietkoog net ten noorden van Schardam, vlakbij de Grote Braak tussen Warder en Edam en nu dus ook bij de Dorpstraat van Warder. Deze doorsnedes vertellen het verhaal van de eeuwenlange strijd tegen de oprukkende zee. Van het opwerpen van een kleine dijk in de Late Middeleeuwen, van soms nog geen 1,5 m hoog, tot het uitgroeien van het metershoge lichaam van het heden.

Tijdens de Nationale Archeologiedagen werd de opgraving opgesteld voor publiek en kwamen honderden mensen een kijkje nemen en luisteren naar het verhaal van de dijk. In de toekomst zullen er nog drie dijkdoorsnedes volgen ter hoogte van Etersheim. Al deze onderzoeken geven inzicht in de verschillende manieren van opbouw, reparaties en verstevigen van de dijk op deze verschillende locaties. De diversiteit wordt beïnvloed door o.a. het wel of niet aanwezig zijn van voorland, maar ook door niet landschappelijks factoren zoals middelen of voorhanden zijnde materialen. De inzichten die we hier verkrijgen geven kennis over het verleden maar kunnen wellicht ook worden ingezet bij toekomstige dijkversterkingen elders in het land.

Over de resultaten en het onderzoek bij Warder zijn afgelopen week drie artikelen verschenen in het Noordhollands Dagblad, bekijk ze hieronder.


Klik op de afbeelding om het artikel te vergroten.


Klik op de afbeelding om het artikel te vergroten.


Klik op de afbeelding om het artikel te vergroten.