Archeologie West-Friesland verleent u hierbij toegang tot de website archeologiewestfriesland.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, publicaties en andere materialen. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Archeologie West-Friesland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Archeologie West-Friesland spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Archeologie West-Friesland eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Archeologie West-Friesland, tenzij anders vermeld. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik, dat niet persoonlijk of niet-commercieel is, van deze materialen is niet toegestaan, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Archeologie West-Friesland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.