|

In 2018 is een nieuw rapport uitgekomen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit rapport beschrijft het onderzoek dat van juli 2015 tot en met april 2016 is uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ORBit en RAAP archeologisch adviesbureau op het archeologisch rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi in West-Friesland. Het rijksmonument Wervershoof-Eendenkooi is sinds 1970 een beschermd monument vanwege zes nog zichtbare grafheuvels uit de vroege/middenbronstijd A.

Uit het onderzoek blijkt dat op het terrein naast de zes zichtbare grafheuvels ook vier grafheuvelzolen (met goed geconserveerde menselijke resten) en nederzettingssporen uit de midden-bronstijd B/late bronstijd voorkomen. Het rijksmonument bleek veel meer archeologische fenomenen te bevatten dan op voorhand was gedacht: resten van afgevlakte heuvels, begravingen, heuvelzolen, nederzettingen en oud akkerland. Verder zijn aan de hand van de onderzoeksresultaten gerichte aanbevelingen gedaan hoe het rijksmonument beter kan worden beschermd om het duurzaam te behouden.

Het rapport is hier te downloaden.

 

Een grafheuvellandschap nader bekeken.