Middeleeuwse sluis Etersheim
|

Naar aanleiding van de dijkversterkingswerkzaamheden tussen Hoorn en Durgerdam door de Alliantie Markermeerdijken, heeft Archeologie West-Friesland half april vier proefsleuven gegraven bij het verdronken dorp Etersheim. Hier kwam een middeleeuwse sluis tevoorschijn! Lees meer over de bijzondere vondst in de nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken.

Lees meer

 

Dijksleuf Etersheim

Het onderzoek in Etersheim in uitvoering.