Dendrochronologisch archeologisch onderzoek Enkhuizen Rommelhaven
|

Momenteel wordt de kademuur langs het zuidelijk deel van de Wierdijk in Enkhuizen vernieuwd door advies- en ingenieursbureau WSP aannemersbedrijf en Koninklijke Oosterhof Holman, in opdracht van de gemeente Enkhuizen. Dit deel van de Wierdijk vormt tegenwoordig de oostelijke begrenzing van de Buitenhaven en geeft toegang tot de Harlingersteiger. Bij het verwijderen van de oude kademuur eind 2023 vond archeologisch onderzoek plaats door Archeologie West-Friesland. Hierbij zijn onder meer veel oude palen onderzocht en bijzondere vondsten van metaal verzameld.

Oosterhoofd haven Enkhuizen

Foto uit 1894 van het Oosterhoofd (rechts naast de schepen). Op de achtergrond het accijnshuisje.
Foto: Archief Oud Enkhuizen

Rommelhaven

Het havenhoofd waar de kademuur wordt vervangen, is onderdeel van een van de oudste havens van Enkhuizen. Deze haven werd vroeger de Rommelhaven of Lorredraaiershaven genoemd en is kort voor 1400 uitgegraven. Met de grond die hierbij vrijkwam, zijn destijds twee havenhoofden aangelegd rond de haven: het Wester- en Oosterhoofd. Zij moesten de schepen in de haven beschermen tijdens storm. Het onderzoek van 2023 vond plaats op het Oosterhoofd. In de 16de eeuw is in het verlengde van het Oosterhoofd de Wierdijk aangelegd.

Kaart kroniek Brandt Rommelhaven Enkhuizen

Uitsnede uit een 17de-eeuwse stadsplattegrond van Enkhuizen. Binnen de rode ovaal wordt de kademuur vernieuwd.

Palen

Bij het verwijderen van de oude kademuur, die uit de jaren 60 van de 20ste eeuw dateerde, bleken veel palen achter de kademuur aanwezig te zijn. Zij horen bij oudere kadebeschoeiingen van het havenhoofd. De palen zaten voor de werkzaamheden in de weg en zijn daarom uit de grond getrokken. In totaal zijn maar liefst circa 250 palen verwijderd. Het gaat met name om eikenhouten palen, maar er waren ook palen van grenenhout bij. Bij de eiken palen zijn duidelijk twee soorten zichtbaar: hele dikke korte palen en lange dunne palen. De verwachting is dat zij uit verschillende periodes dateren. Alle eiken palen dateren vermoedelijk uit de 15de en 16de eeuw. Het is mogelijk dat een deel hiervan dateert van de aanleg van de haven rond 1400. De grenen palen daarentegen komen waarschijnlijk uit de 17de of 18de eeuw. Van de palen zijn houtmonsters genomen, die binnenkort worden onderzocht door middel van dendrochronologisch onderzoek. Hiermee kan het kapjaar van het hout worden bepaald en ook de herkomst van het hout worden achterhaald.

Dendrochronologisch archeologisch onderzoek Enkhuizen Rommelhaven

Uit de palen worden houtmonsters gezaagd met de kettingzaag voor dendrochronologisch onderzoek.

Accijnshuisje

Op het havenhoofd staat al eeuwenlang het accijnshuisje. In dit kleine gebouw moest men vroeger belasting betalen over ingevoerde goederen. Vermoedelijk dateert het gebouwtje uit de 17de eeuw. Iets verderop op het havenhoofd is bij het archeologisch onderzoek een fundering van een onbekend gebouwtje gevonden. Mogelijk gaat het om een voorganger van het bestaande accijnshuisje.

Accijnshuisje haven Enkhuizen

Het oude accijnshuisje op het havenhoofd.

Vondsten

Bij het onderzoek zijn diverse vondsten verzameld. Zij bevonden zich in de grond van het havenhoofd of in de bodem van de haven. Het gaat onder meer om een gietijzeren kanonskogel, de ijzeren kop van een dissel (gereedschap voor houtbewerking) en een bootshaak. Een bootshaak is een ijzeren punt met een haak daaraan vast, die was bevestigd op een houten stok. Deze werd gebruikt aan boord van schepen om het schip van de kade af te duwen of juist naar de wal te trekken. Een typisch object dus om in een haven te vinden.

IJzeren bootshaak archeologie Enkhuizen haven

Een van de vondsten is een ijzeren bootshaak.

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten op deze website gepubliceerd.