Archeologie West-Friesland heeft voor basisscholen een aantal lessuggesties ontwikkeld, die door leerkrachten in de klas gegeven kunnen worden. De lessen bestaan uit een korte uitleg over archeologie en een opdracht. In de hand-out staat per bouw (bovenbouw, middenbouw en onderbouw) kort beschreven wat archeologie inhoudt, de kern/achterliggende gedachte van de opdracht, en de beschrijving van de opdracht zelf. Er is ook een tijdlijn gemaakt met de archeologische periodes die in West-Friesland voorkomen, met per periode voorbeelden van objecten die wij vinden. Deze kan als aanvulling bij de les dienen.
 

Download hier de hand-out Download hier de tijdlijn


Beeldmateriaal voor de opdrachten

Bovenbouw
Voor deze opdracht is een profiel (bovenopbouw) gemaakt, waarbij in elke laag een vondst te zien is. Voor de opdracht is ook een antwoordkaart bijgevoegd. Bij de opdracht hoort een set met vondsten. De map met beeldmateriaal voor de bovenbouw is hier te downloaden.

Middenbouw
Voor de middenbouw is een opdracht bedacht waarbij de materiƫle cultuur centraal staat. De opdracht bestaat uit verschillende delen: de vergankelijkheid van materiaal en welk materiaal bij welk beroep uit het verleden hoort. In de map zitten twee afbeeldingen van schilderijen, een stadsplattegrond, prenten van beroepen, afbeeldingen van objecten die gekoppeld kunnen worden aan een beroep. De map met beeldmateriaal voor de middenbouw is hier te downloaden.

Onderbouw
De opdracht voor de onderbouw is voornamelijk praktisch gericht, waar o.a. zelfdrogende klei voor nodig is. Qua beeldmateriaal is een map gemaakt met voorbeelden van versierd prehistorisch aardewerk, die aan de leerlingen getoond kunnen worden. De map met beeldmateriaal voor de onderbouw is hier te downloaden.