|

Op het Kerkplein in Hoorn wordt op dit moment onderzoek verricht naar de resten van de laatmiddeleeuwse kerk. De huidige kerk is veel kleiner dan de voorgangers. Daarom worden ook midden op het plein kerkmuren en daar binnen menselijke skeletten gevonden. Niet alleen begravingen maar ook constructies gemaakt van mensenbotten zijn nu aangetroffen. Gisterochtend werd een muurtje, gemaakt van dijbenen en scheenbenen, opgegraven. ‘Knekelmuren’ komen zelden voor en hebben mogelijk te maken met de reis naar het hiernamaals.

 

Herinrichting van het Kerkplein

In januari is de Gemeente Hoorn gestart met de herinrichting van het Kerkplein. De omgeving ondergaat een transformatie. Omdat er op enkele plekken ook in de bodem wordt gegraven, was de kans op archeologische resten grot. Op de locatie waar nu wordt gewerkt, wordt een waterelement neergezet. De fundering van deze fontein gaat ongeveer 3 m diep. Deze ligt precies op de plek waar vroeger de zuidmuur van de kerk stond.

 

Geschiedenis van de Grote Kerk

In de 14de eeuw stond op de locatie van het Kerkplein al een kerk. In de 15de eeuw werd deze uitgebreid tot een veel groter kerkgebouw. Deze driebeukige hallenkerk bezat diverse aanbouwen zoals de woning van de koster, de consistoriekamer en een groot kerkhof. Hier liggen nog steeds vele duizenden, mogelijk tienduizenden Horinezen begraven. Buiten de kerk stopte het begraven in 1663, binnen de kerk pas in 1830.

Rondom de kerk en het kerkterrein liep aanvankelijk een sloot. In 1464 is een gemetselde watergang gemaakt die aansloot op de watergang onder de Boterhal richting het Glop.

 

In 1838 brandde de middeleeuwse kerk (kerk 1) af door onvoorzichtigheid van een loodgieter. Hierna werd een nieuwe kerk (kerk 2) gebouwd naar ontwerp van architect Jan David Zocher. In 1878 brandde door blikseminslag deze kerk opnieuw  af. Na de brand in 1878 werd besloten tot de bouw van een nieuwe kleinere kerk (kerk 3). In 1883 kwam het huidige kerkgebouw, ontworpen door architect C. Muysken, gereed. Hierbij werd geen gebruik gemaakt van de oude funderingen. Alleen de kerktoren de nieuwe toren kwam op exact hetzelfde grondplan als de oude toren te staan.

 

Vervolg van het onderzoek

In de komende week zal de plek van de toekomstige fontein verder worden onderzocht door de archeologen van de gemeente Hoorn. Tevens wordt uitgezocht wat de knokenmuur nu precies betekent. Vergelijkbare muurtjes zijn bekend van de Sint Bavokerk te Gent (B.). Ook zal naar de ouderdom van deze bijzondere muur worden gekeken. In vroeger tijden keek men soms ook de dood in de ogen. De botten worden vakkundig verwijderd en later herbegraven. Het is nog onbekend wat zich op grotere diepte bevindt. Na het onderzoek wordt het waterelement geplaatst.

 


Bekijk hier het bericht en filmpje op NHnieuws.nl.