De herinrichting van het Kerkplein in Hoorn gaat in volle vaart door. In deze historische omgeving vindt nu ook archeologisch onderzoek plaats. In de afgelopen weken zijn veel begravingen en kapellen gevonden. Vorige week werd een mogelijk altaarstuk van de middeleeuwse kerk gevonden. Het is een poot in de vorm van een leeuw van een meer dan 500 jaar oude grote altaar-kandelaar. Dergelijke laatmiddeleeuwse vondsten zijn zeer zeldzaam.

 

Een leeuwenkandelaar in de kerk

De leeuw is binnen de muren van de in 1838 afgebrande Grote Kerk gevonden. Het is gemaakt van messing (koper met zink) en heeft de vorm van een zittende leeuw met een wapenschild.

De leeuw is gestileerd zoals dat in de late middeleeuwen gebruikelijk was. Het schild hangt met een band om de nek van de leeuw. De leeuw is bijna tien cm hoog en weegt meer dan 700 gram. Het is een van de drie voeten van een grote middeleeuwse kandelaar. Achter de zittende leeuw bevindt zich een vierkant gedeelte met daarin een gat waarin de punt van de metalen kandelaar was bevestigd. Deze punt, waarop men de waskaars prikte, is niet bewaard gebleven. De kandelaar is gemaakt in de Noordelijke Nederlanden en dateert uit de 14de of 15de eeuw.

Het is een zeer zeldzaam voorwerp: er bestaan slechts enkele vergelijkbare kandelaars in museale collecties. Waarschijnlijk stond de kandelaar op een altaar in de Grote Kerk. Sommige inwoners van Hoorn stichtten in de middeleeuwen een altaar. Zij lieten geld aan de kerk na waaruit een priester werd betaald om voor hen te bidden. Het was gebruikelijk dat op een altaar kaarsen brandden. Wellicht was op het schildje het familiewapen van de schenker geschilderd.

 

Vervolg

In de komende weken leggen archeologen de kerkmuren bloot en komen wellicht nog meer graven tevoorschijn. Daarna wordt het archeologisch onderzoek aan het Kerkplein afgerond.

 

Het zeldzame voorwerp: een van de drie voeten van een grote middeleeuwse leeuwenkandelaar, een mogelijk altaarstuk.


Bekijk hier ook het bericht in het Noordhollands Dagblad.