|

AWF heeft het afgelopen weekend zes nieuwe publieksbrochures gepubliceerd.

Ze zijn te lezen op onze website. Wie de gedrukte publieksbrochures toegezonden wilt krijgen, kan een mail sturen aan: p.leek@hoorn.nl, in de email graag het postadres vermelden.