|

Afgelopen donderdag 13 december is Wouter Roessingh gepromoveerd op zijn onderzoek “Dynamiek in Beeld” over nederzettingen uit de Bronstijd in West-Friesland. In deze studie zijn oude opgravingsgegevens uitgewerkt en vertaald naar nieuwe inzichten in de inrichting en ontwikkeling van dit indrukwekkende prehistorische cultuurlandschap. Een onderzoek dat Archeologie West-Friesland goed kan gebruiken! Bekijk hieronder het artikel over Wouter Roessingh en zijn onderzoek in het Noordhollands Dagblad.
 

Wouter Roessingh (midden) met paranimfen Carla Soonius en Wilko van Zijverden.

Artikel NHD over Wouter Roessingh.