Archeologie houdt zich bezig met sporen in de bodem. Dat kunnen bijvoorbeeld funderingen, vloeren en kelders van afgebroken huizen zijn. Een aparte discipline is de bouwhistorie, die onderzoek doet naar bovengronds gebouwd erfgoed. In oude gebouwen zijn vaak nog veel zichtbare, maar ook verborgen bouwsporen aanwezig. Soms geven de bovengrondse bouwsporen ook informatie over de ondergrondse resten. Het ene vakgebied staat vaak niet los van het andere.

Omdat de documentatie van de bouwhistorie van panden relevant is voor het archeologisch onderzoek, stimuleert Archeologie West-Friesland ook bouwhistorisch onderzoek. De archeologen steunen hierbij op de kennis van Monumentenzorg in Hoorn. Specifiek heeft Archeologie West-Friesland veel expertise in stolpenonderzoek: het onderzoek naar stolpboerderijen. Zij maakt daarbij gebruik van dendrochronologisch onderzoek.

 

Stolpenonderzoek.


Meer over Bouwhistorie

Dendrochronologie
Stolpenonderzoek