Schellinkhouterdijk

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is van 17 tot en met 24 september 2008 door ingenieursbureau Arcadis in samenwerking met Archeologie Hoorn een opgraving aan de Schellinkhouterdijk (Zuiderdijk sectie 11) uitgevoerd....

Westerblokker 33-35

In augustus en oktober 2007 werd door Archeologie Hoorn een opgraving uitgevoerd aan de Westerblokker 33 en 35 te Westerblokker. De daar aanwezige bebouwing zou worden gesloopt en plaatsmaken voor een verbindingsweg tussen...

Achterstraat 19-21

Op een terrein aan de Achterstraat is van 9 t/m 18 oktober 2006 archeologisch onderzoek verricht, voor het eerst in dit gedeelte van de stad. De Achterstraat (de naam zegt het al) is...

Gouw – Ramen

Op een terrein tussen de Gouw en de Ramen is in de periode van 31 juli t/m 8 augustus 2006 een klein archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op het diepste niveau (circa 2 m onder...

Bethlehem

Het verdwenen klooster Bethlehem (1475-1572) aan de Bangert in Westerblokker spreekt tot de verbeelding. Het wordt genoemd in de diverse kronieken van de stad Hoorn, maar er staat geen steen meer van overeind....

Dorpsstraat 66

Van 26 september t/m 4 oktober 2005 is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het perceel Dorpsstraat 66 in Zwaag. Omdat tot nu toe archeologisch zeer weinig bekend is over de vroegste ontwikkeling van Zwaag,...

Draafsingel 57-59

In verband met nieuwbouwplannen voor het terrein Draafsingel 57-59 is van 1 t/m 3 maart 2005 een inventariserend onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Op grond van diverse 17de– en 18de-eeuwse stadsplattegronden bestond...

Westerdijk

Van 10 t/m 28 januari 2005 is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Westerdijk, waar tot voor enige jaren de Schouwburg lag. Binnen het terrein is door de sloopwerkzaamheden een...

Grote Noord – Roode Steen (fase 2)

Van 22 maart t/m 17 mei 2004 heeft in de binnenstad van Hoorn een opgraving plaatsgevonden direct ten noorden van een terrein waarop in 2000 een onderzoek is verricht. De opgraving is uitgevoerd...

Nieuwlicht

Bij het bouwrijp maken van het plangebied Blokweer werd bij het graven van een nieuwe sloot aardewerk uit de 15de en 16de eeuw gevonden, alsmede diverse bouwfragmenten. Hieronder bevond zich een zandstenen sluitsteen...

Westerpoort

Vanwege de voorgenomen verandering van het tracé van de Westerdijk is in de zomer van 2003 bij de locatie van de nieuwe schouwburg door de Archeologische Dienst van Hoorn in samenwerking met Jacobs...

Gravenstraat – Gerritsland

Naar aanleiding van voorgenomen nieuwbouw is in februari en maart 2003 op de hoek van de Gravenstraat en het Gerritsland, gemeente Hoorn, archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Archeologische Dienst, gemeente Hoorn met ondersteuning...