Westerpoort

Vanwege de voorgenomen verandering van het tracé van de Westerdijk is in de zomer van 2003 bij de locatie van de nieuwe schouwburg door de Archeologische Dienst van Hoorn in samenwerking met Jacobs...

Gravenstraat – Gerritsland

Naar aanleiding van voorgenomen nieuwbouw is in februari en maart 2003 op de hoek van de Gravenstraat en het Gerritsland, gemeente Hoorn, archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Archeologische Dienst, gemeente Hoorn met ondersteuning...

Karperkuil

Over de opgraving is geen verslag verschenen in de Archeologische Kroniek Noord-Holland. Vondstmelding Op een bouwterrein aan de oostzijde van de Karperkuil in Hoorn is door particulieren een bijzondere vondst gedaan. Aan de...

Grote Noord – Roode Steen (fase 1)

Van 22 augustus t/m 13 oktober 2000 vond in de binnenstad van Hoorn een opgraving plaats op een terrein, waar enkele maanden van tevoren het Winston bioscooptheater was afgebrand. Het terrein is gelegen...

Jeudje

Voorafgaand aan de aanleg van een ondergrondse parkeergarage op ‘het Jeudje’ is door de archeologische dienst van de gemeente Hoorn een opgraving in twee campagnes, van 26 mei t/m 6 juli en van...

Kleine Noord 67-69

In het kader van geplande nieuwbouw vond tussen 23 september en 5 oktober 1998 een opgraving plaats op het terrein Kleine Noord 67-69, gelegen tussen Noorder Veemarkt, het Kleine Noord en het Scharloo....

Oude Turfhaven – Weeshuistuin

Voorafgaand aan de bouw van enkele woningen werd in Hoorn op het terrein van het voormalige Protestants Weeshuis van 25 maart t/m 12 april 1996 een kleine opgraving verricht door de archeologische dienst...

Binnenluiendijk

In de maanden mei en juni vond in Hoorn een archeologisch onderzoek plaats op het terrein van de voormalige lichtmastfabriek van de N.V. Nederland Haarlem aan de zuidzijde van de Karperkuil, een uit...

Vissersdijk

In de periode maart-juni 1994 vond te Enkhuizen een archeologisch onderzoek plaats op het terrein van de voormalige Enkhuizer Banketfabriek, dat gelegen is tussen de Vissersdijk, Wiedesteiger, Wortelmarkt en Van Bleiswijkstraat. De opgraving...

West – Kleine Havensteeg

Door de archeologische dienst van het Westfries Museum werd van 14 mei t/m 3 juli een opgraving verricht op een terrein, gelegen aan de zuidzijde van het West, op de hoek van de...

Grote Noord – Achterom

In de periode 23 maart-6 mei 1987 werd op een terrein tussen grote Noord en Achterom, voorafgaand aan de bouw van een C&A-filiaal, door de archeologische dienst van het Westfries Museum een opgraving...

Gravenstraat

In de periode november 1983 – januari 1984 is een onderzoek uitgevoerd op een door Gravenstraat, Peperstraat, Openbare Bibliotheek en Wisselstraat begrensd terrein. In de Middeleeuwen behoorde dit tot het in 1385 gestichte...