Oosterkerk

Werkzaamheden aan de Oosterkerk in 1978 Bij werkzaamheden aan de fundamenten van de oostelijke buitenmuur van het schip van de Oosterkerk te Hoorn (tweede en derde travee vanaf de straatzijde) werden waarnemingen verricht....

Bottersteeg

Door het IPP, Amsterdam, is in samenwerking met het Westfries Museum te Hoorn een opgraving in het centrum van deze plaats verricht. Het onderzoek duurde van 26 april tot 18 mei en vond...

Roode Steen

In 1964 vond een opgraving plaats midden op het plein de Roode Steen op de locatie waar tot 1797 het stadhuis van Hoorn had gestaan. De opgraving vond puur uit wetenschappelijke interesse plaats...