|

Deze week werd een oude foto overhandigd aan de huidige bewoners van de stolp aan Warder 189, waar de Dorpsstraat tegen de huidige Markermeerdijk aan loopt. Dit was beloofd tijdens de opgraving die daar plaatsvond in het kader van de dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken afgelopen zomer. En belofte maakt nou eenmaal schuld.

 

Stolpeigenaar René Moolhuizen (l) krijgt de foto uit handen van archeoloog Sander Gerritsen. Op de achtergrond steekt het dak van de stolp boven de heg uit.


 

Opgraving

Tijdens het archeologisch onderzoek in juni, waarbij in Warder dwars door de dijk werd gegraven, kwam projectleider Sander Gerritsen in gesprek met René Moolhuizen. Sander vertelde toen over een oude archieffoto die Archeologie West-Friesland had gebruikt voor het onderzoek in aanloop naar de opgraving toe.

 

B&B

Op die foto is de stolpboerderij zichtbaar die René een jaar geleden samen met zijn partner Jennifer de Jong heeft gekocht. In de oude vissershut naast de stolp is een prachtige B&B gehuisvest. ‘Dat was een belangrijke reden voor de aanschaf van de stolp’, geeft René toe. Sander vertelt: ‘Daar heb ik nog een paar maanden gewoond toen ik in het begin van de corona-tijd even geen woonruimte had.’ Beloofd werd toen om de foto af te laten drukken en op een later tijdstip langs te brengen. En zo geschiedde.

 

De foto van de werkzaamheden na de dijkdoorbraken van 1916. Links de stolp van René en Jennifer. (Noord-Hollands Archief, NL-HlmNHA_559_4304).


 

Historische foto

Op de foto is rechts van de stolp zichtbaar hoe de dijk na de doorbraken van 1916 wordt versterkt met extra kleilagen. Links van de dijk is extra grond gestort op de plek waar voorheen een dijksloot aanwezig was. Deze moest worden gedempt omdat met de versterking hier een steunberm moest komen voor de stevigheid. De huidige weg ligt op deze steunberm. Sander voegt toe: ‘De ribben die je op de flank van de dijk ziet hebben we teruggevonden in de doorsnede daar. Waarschijnlijk is de dijk zo met opzet verstevigd om afschuiven van de grond tegen te gaan’.

 

René en Jennifer zijn blij met de foto want ze houden van zowel historie als van fotograferen. ‘Hij krijgt een mooi plekje in de stolp’.