|

ONDERGRONDSE WATERLOOP

Tussen het Glop en het Kerkplein ligt een uniek stelsel van middeleeuwse, overkluisde waterlopen en
riolen. De ondergrondse gang onder het Glop en het St.Jansgasthuis was enigszins in de vergetelheid geraakt. Het is in 2015 ‘herontdekt’ nadat het gewelf deels instortte en er een gat in de bestrating viel. Na het verwijderen van een dikke sliblaag kwam een fraai gemetselde gang uit de 16e eeuw tevoorschijn. Om deze overkluisde waterloop voor het publiek zichtbaar te maken, is een kijkruimte gebouwd. Op een prachtig informatiepaneel, dat de gemeente speciaal voor deze locatie maakte,
leest u meer over de waterrijke geschiedenis van Hoorn.
(‘t Glop is een zijstraatje van de Kerksteeg)

Tijdens Open Monumentendag te bezichtigen voor publiek! Daal af en neem een kijkje. Het Glop is te
bereiken via het Sint-Jansgasthuis of via de Kerksteeg.


Datum: 10 september 2022
Locatie: Glop