|

Tijdens de Open Stal Zondag op zondag 2 februari zullen archeologen van Archeologie West-Friesland met u op zoek gaan naar het verdwenen West-Friesland. De nadruk ligt dit keer op de Middeleeuwen (1000-1500 na Chr.).

Sander Gerritsen, archeoloog en projectleider bij Archeologie West-Friesland, zal iets vertellen over enkele dorpen die in de Late Middeleeuwen en in de eeuwen daarna geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen in de Zuiderzee. Aan bod komen plaatsen als Oosterleek en het verdwenen Almersdorp, ten noorden van Opperdoes. Hier is voor de aanleg van de rotonde bij de N239 een deel van een kerkhof aangesneden. Aan de hand van het skeletmateriaal is veel achterhaald over voeding, ziektes en afwijkingen van de laatmiddeleeuwse Westfriese bevolking. Daarnaast wordt kort ingezoomd op Etersheim. Hier is in 2019 een uitgebreide opgraving uitgevoerd. Hoewel dit plaatsje niet direct in West-Friesland ligt, is de geschiedenis erg vergelijkbaar en het onderzoek sluit aan bij dit thema. Bovengenoemde opgravingen hebben geleid tot nieuwe inzichten, maar ook nieuwe vragen. Deze zullen worden meegenomen tijdens het onderzoek bij de aanleg van de nieuwe rotonde bij de splitsing van de N239 en de Zuiderzeestraat bij Aartswoud.

Jasper Leek neemt u mee naar het middeleeuwse West-Friesland dat voor een deel in de Wieringermeer is verdwenen. Het verdwenen dorp Gawijzend (ten noorden van Aartswoud) komt hierbij ook aan bod.

Tevens zullen de archeologen vondstmateriaal uit de directe omgeving laten zien. Op basis van opgegraven dierenbotten en oude zaden kunt u een indruk krijgen wat de middeleeuwse Westfries zoal gegeten heeft.

Het Rundveemuseum Aat Grootes is te vinden aan de Schoolstraat 43 in Aartswoud. Het museum is geopend tussen 13.00-16.30 uur. De entree bedraagt €3,50 euro, voor kinderen van 4 tot 12 jaar is dat €1,50. Vrienden van het museum hebben vrij toegang. Er zal twee keer een lezing zijn. Voor aanvangstijden van de lezingen zie de website van het museum.


Datum: 02 februari 2020
Locatie: Schoolstraat 43