|

In juli dit jaar startten de archeologische opgravingen bij het Westfries Museum in Hoorn. Het zijn de grootse, diepste en meest complexe archeologische opgravingen ooit in Hoorn uitgevoerd. Onder de gebouwen van het monumentale complex aan de Roode Steen moeten namelijk 5,5 m diepe kelders worden gebouwd voor restauratie van de fundering en vernieuwing van het museum. En het museumgebouw ligt op de oudste, de rijkste plek en de meest historische plek van Hoorn. De opgravingen worden gefaseerd uitgevoerd. Over de meest recente bevindingen is gisteren een bericht in het Noordhollands Dagblad verschenen.

 

Artikel over het onderzoek in het NHD van 6 oktober 2022.