|

Week 1 (13 t/m 17 mei 2019)

Momenteel is een opgraving in volle gang op de percelen Westerdijk 137-149 in Hoorn waar binnenkort in opdracht van Bukom BV nieuwbouw zal plaatsvinden. Deze percelen liggen tussen de gebouwen van Westerhaven en de Geldersesteeg. Historisch is bekend dat de Westerdijk rond 1388 is aangelegd en dat op de dijk meerdere graanmolens hebben gestaan. Een van deze molens stond op de hoek van de Westerdijk en de Geldersesteeg. Rond 1600 is deze molen afgebroken en verschenen op de Westerdijk meerdere gebouwen. De opgraving vindt gelijktijdig met de bodemsanering en het uitgraven van de parkeerkelder plaats.

Afgelopen week hebben de archeologen een van de 17de-eeuwse gebouwen op de Westerdijk onderzocht. Het gebouw had een afmeting van ongeveer 9,50 meter bij 4,50 meter en stond evenwijdig aan de dijk. Bijzonder is dat het gebouw volledig was onderkelderd. Doordat deze grote kelder al in de 17de eeuw is dichtgestort en doordat het maaiveld achter het huis grootschalig is opgehoogd, zijn de muren goed bewaard gebleven in de bodem. Bij afbraak van het huis is eenvoudig tot het toenmalige maaiveld gesloopt en is alles onder de grond blijven zitten. Tijdens de opgraving hebben we de kelder weer uitgegraven. Zelden komt het voor dat bij een opgraving de 17de-eeuwse muren nog metershoog aanwezig zijn.

 

17de-eeuws huis met kelder.

 

Stadsplattegrond van Van Deventer uit ca. 1560 met binnen de rode cirkel de molen op de hoek van de Westerdijk en de Geldersesteeg.

In de achtermuur waren een dichtgezette deur en twee dichtgezette ramen zichtbaar. De kelder was verdeeld in twee ruimtes. Bijzonder was dat in de doorgang de houten dorpel en afgebroken stijlen van de deur nog aanwezig waren. In de muren was te zien dat de kelder voorzien was van een balkenplafond.

In de 17de eeuw is de kelder dichtgestort met een dik pakket zand. Waarschijnlijk stond de kelder regelmatig vol water. Ophoging en verbreding van de Westerdijk zullen daaraan hebben bijgedragen. De eigenaren besloten de grote kelder buiten gebruik te stellen en een nieuwe kleine voorraadkelder te maken.

Achter het huis was het loopvlak voorzien van schelpgruis. Regelmatig werd een nieuwe laag opgebracht waardoor een dik pakket ontstond. Op het erf werd haardas en afval gedumpt. In de 18de eeuw verscheen een aanbouw achter het huis en in de 19de eeuw werd alles gesloopt.

Komende week gaat de opgraving verder. Naast het huis dat we deze week hebben onderzocht, stond in de 17de eeuw nog een huis op de dijk. Het vermoeden bestaat dat ook dit huis was voorzien van een grote kelder. En we hopen de graanmolen terug te vinden.

 

Deurkozijn en houten schot.

 

Weblog week 2 Week 3 Week 4