2006 | Hoorn | Hoorn

Op een terrein tussen de Gouw en de Ramen is in de periode van 31 juli t/m 8 augustus 2006 een klein archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op het diepste niveau (circa 2 m onder N.A.P.) werd een sloot in oost-westrichting gevonden. Op basis van enkele aardewerkfragmenten kan de demping gedateerd worden in de 15de eeuw. Een leuke vondst uit de slootvulling was een klein lakenloodje met het wapen van Hoorn. Na de demping is het terrein diverse malen opgehoogd en in de ophogingslagen waren enkele (mest)kuilen aanwezig met voornamelijk materiaal uit de 16de eeuw. Omstreeks 1600 werd het terrein voor het eerst bebouwd. Zowel de noord- als zuidmuur van een huis zijn aangetroffen. De zuidmuur was veel zwaarder gefundeerd dan de noordmuur. De west- en oostmuur konden vanwege de geringe omvang van de werkputten niet vastgesteld worden. In het gebouwtje was een vrije haardplaats met aspot aanwezig. Vlak naast dit spoor bevond zich de fundering van een schoorsteen. De functie hiervan is niet duidelijk. Het is de vraag of we met een woonhuis te maken hebben of met een huis met een ambachtelijke functie.

De afbraak kunnen we dateren ergens in de 17de eeuw. Opnieuw werd het terrein opgehoogd. In het bovenste vlak bevonden zich enkele onduidelijke muurtjes, restanten van plavuizen vloertjes en een ronde beerput met koepel. De beerput bleek in het recente verleden uitgegraven te zijn. Onderin was een klein restant van een beerlaag aanwezig met enkele aardewerkfragmentjes uit de 18de eeuw. In de rommelige bovenlaag van het terrein werden diverse afvalplekken met materiaal uit de 17de tot en met de 20ste eeuw aangetroffen. Vermeldenswaard is met name een gave polychrome wandtegel met eenhoorn uit de eerste helft van de 17de eeuw (de eenhoorn is vanaf de 16de eeuw symbool voor Hoorn als wapendrager van het stadswapen).


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2006. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport