2013 | Enkhuizen | Enkhuizen

In maart en april 2013 is het riool in de Oosterhavenstraat en enkele zijstraten vervangen. De graafwerkzaamheden zijn archeologisch begeleid. De straten liggen binnen de Middeleeuwse stadskern van Enkhuizen, tussen de Oosterhaven (aangelegd rond 1567) en de Westfriese Omringdijk (de Breedstraat).

Het aantal archeologische sporen dat tijdens de begeleiding is aangetroffen, is beperkt: slechts enkele bakstenen riooltjes, stukken muurwerk en palen zijn gevonden. Het meest interessant is een forse bakstenen muur uit de 16de eeuw aan de zuidzijde van de Oosterhavenstraat. Waarschijnlijk gaat het om een gedeelte van de verdedigingsmuur dat langs dit deel van de Oosterhavenstraat en de Bocht liep. Aan de zeezijde van de muur stonden drie torens. Volgens historische bronnen zijn de muur en torens in 1535 gebouwd.

Tijdens de begeleiding is vondstmateriaal verzameld uit de ophogingslagen onder de straten. Naast keramiek is ook veel metaal gevonden, doordat intensief met een metaaldetector is gezocht. De absolute topvondst is een groot insigne-achtig object met een voorstelling van de kruisiging. Insignes werden gedragen op kleding of hoed, maar deze crucifix heeft waarschijnlijk dienst gedaan als huisaltaar. Het voetstukje van lood/tin of hout dat onder het kruis heeft gestaan, is niet meer aanwezig. De rest van het object is, op een kleine beschadiging aan de bovenzijde na, in zeer goede staat. Aan weerszijden van Christus aan het kruis staan Maria en de apostel Johannes met het evangelieboek. Boven Christus zijn verder een tekstband met INRI en een zon en maan aanwezig. De zon en maan staan symbool voor God de vader en Maria de moeder. De crucifix dateert uit de 15de eeuw.


Deze tekst is geschreven door Dieuwertje Duijn en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2013. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport