2013 | Zwaag | Hoorn

Op 8 en 9 april 2013 is een kleine opgraving uitgevoerd op perceel Dorpsstraat 178 in Zwaag. Op het terrein zijn sporen uit de 12de en 13de eeuw aangetroffen, namelijk kuilen, een greppel en een ophogingspakket. Uit enkele kuilen is relatief veel gefragmenteerd scherfmateriaal uit de 12de eeuw verzameld. Sporen die wijzen op de aanwezigheid van een boerderij in deze periode ontbreken, maar deze moet gezien de aanwezigheid van een ophogingspakket en de hoeveelheid vondstmateriaal in de directe nabijheid van het perceel hebben gestaan. Op het terrein zijn onder andere enkele middeleeuwse spinloden aangetroffen. De vondsten zijn van belang voor de geschiedenis van Zwaag omdat het materiaal dateert uit de periode waarin dit gebied is ontgonnen en de eerste kolonisten zich hier vestigden. Over deze vroege geschiedenis van Zwaag en andere dorpen in de omgeving is nog weinig bekend.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2013. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport