2013 | Enkhuizen | Enkhuizen

In oktober 2013 werd door Archeologie West-Friesland een aantal proefsleuven gegraven aan Westeinde 62 in Enkhuizen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van grote ontwikkelingen die in de nabije toekomst gaan plaatsvinden op het terrein van Syngenta Seeds. De verwachting was in eerste instantie hoog voor sporen uit de (Midden-)Bronstijd, maar naar aanleiding van het booronderzoek werd verwacht dat het terrein tijdens de ruilverkavelingen grotendeels verstoord zou zijn. Tijdens het gravend onderzoek bleek de mate van verstoring mee te vallen. De toplaag was weliswaar flink omgezet, maar de verstoringsdiepte bleek gering.

Grote delen van het onderzochte terrein bleken echter geen sporen te bevatten. Helemaal aan de zuid- en noordzijde kwamen enkele grote greppels tevoorschijn, maar nederzettingssporen ontbraken. Het proefsleuvenonderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd en zal vermoedelijk volgend jaar verder gaan.


Deze tekst is geschreven door Sander Gerritsen en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2013. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport