2015 | Opperdoes | Medemblik

In navolging van het inventariserend onderzoek in 2013 en de eerste fase van de opgraving in 2014, werd in mei 2015 het veldwerk rond de nieuwe rotonde bij de N239 en de Almersdorperweg afgerond. Dit gebeurde tegelijk met de heiwerkzaamheden ten behoeve van de nieuw te bouwen Almersdorperbrug en de ontmanteling van de oude brug. In de eerdere onderzoeken werden resten opgegraven van het kerkhof van het verdwenen plaatsje Almersdorp.

Tijdens deze laatste fase van het onderzoek kwamen vooral middeleeuwse sloten en bewoningsresten uit de Nieuwe Tijd tevoorschijn. Onder andere een waterput en een waterkelder beide opgebouwd uit boerengeeltjes zijn waarschijnlijk te koppelen aan de bewoning die hier plaatsvond nadat de kerk en het kerkhof buiten gebruik raakte. Op een aantal 17de – en 18de-eeuwse kaarten en andere afbeeldingen is deze bewoning zichtbaar. Uit historisch onderzoek is gebleken dat in de 18de eeuw op het verlaten kerkhof een dijkmagazijn is gebouwd. Dit is opvallend aangezien dit ook al het geval was bij het archeologisch onderzochte kerkhof van Oosterleek. Waarom dit op beide locaties het geval was is nog onderwerp van discussie.
Door deze laatste opgraving kon de begrenzing van de graven meer nauwkeurig worden bepaald. Het blijkt dat het zuidoostelijke deel van het kerkhof is onderzocht en dat een groot deel van het oorspronkelijke kerkhof is verstoord tijdens het verleggen van de dijksloot naar het zuiden toe. Waarschijnlijk liggen de resten van de middeleeuwse kerk van Almersdorp diep bewaard onder de nieuw aangelegde rotonde.


Deze tekst is geschreven door Sander Gerritsen en gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2015. Als vooronderzoek op de opgraving zijn proefsleuven uitgevoerd in 2013. In 2014 is de eerste fase van de opgraving uitgevoerd. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport