2014 | Enkhuizen | Enkhuizen

In 2014 is het riool in de Romeinstraat, Korte Davidstraat en Davidstraat in Enkhuizen vervangen. Deze straten zijn kort na 1590 onderdeel geworden van de stad en ontwikkeld als nieuwbouwwijk. In de Romeinstraat en Davidstraat werden geen resten van bebouwing verwacht. De archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden heeft zich daarom in deze straten geconcentreerd op het vastleggen van de bodemopbouw. De opbouw in beide straten is in hoofdlijnen hetzelfde. In de buurt van de Westerstraat, een bewoningslint uit de 12de eeuw, bleek een middeleeuwse ophogingslaag aanwezig te zijn. Hierop bevonden zich verschillende ophogingslagen uit het einde van de 16de eeuw, wisselend van schone klei tot afvallagen. Met name uit de afvallagen is veel vondstmateriaal verzameld, vooral keramiek en metaal. Onder het recente stopzand waren oude verhardingslagen van de straat aanwezig, meestal in de vorm van baksteengruis of kolengruis.

Aan de zuidzijde van de Davidstraat kwam een gedempte sloot met noord-zuid oriëntatie tevoorschijn. De sloot was voorzien van een beschoeiing van staande planken van naaldhout met paaltjes daartegen aan. De sloot is rond 1590, ten tijde van de grote stadsuitbreiding, gedempt met klei, afval en stukjes hout.

De Korte Davidstraat is pas in de 20ste eeuw ontstaan. In de 17de eeuw was hier dus geen straat en lagen aan weerszijden van de huidige straat woonpercelen, namelijk langs de Davidstraat en Romeinstraat. Hier werden dus resten van woonhuizen verwacht. Aan de westzijde van de Korte Davidstraat, tegen de Romeinstraat aan, kwamen inderdaad sporen van een huis tevoorschijn. De sporen bestonden uit een plavuizenvloer, vlijlagen op deze vloer, de haardfundering, een stookvloer en twee aspotten. Achter het huis kwam een vierkante houten waterput tevoorschijn met keramiek uit de late 17de eeuw.

Aan de oostzijde van de Korte Davidstraat, tegen de Davidstraat aan, werden ook resten van een huis verwacht. Deze zijn echter niet gevonden. Het lijkt er sterk op dat op dit perceel nooit een huis is gebouwd, hoewel de historische kaarten uit de 17de eeuw hier wel een huis weergeven. Op het perceel werden wel enkele afval- en puinkuilen aangetroffen.


Deze tekst is geschreven door Dieuwertje Duijn en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2014. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport