2014 | Enkhuizen | Enkhuizen

Op het perceel Molenweg 69 in Enkhuizen vond in juli 2014 een kleine opgraving plaats. Het terrein is in 1590 onderdeel geworden van Enkhuizen door de grote stadsuitbreiding die in dat jaar van start ging. Op dat moment is het maaiveld met ongeveer een halve meter opgehoogd door een dikke laag klei aan te brengen. Niet alle percelen van het nieuwe stadsdeel zijn direct na de ophoging van het terrein bebouwd. Het onderzochte perceel is hier een voorbeeld van: het erf heeft tot omstreeks 1620 braak geleden. In deze tijd is hier afval gedumpt. Voorafgaand aan de bouw van een woonhuis rond 1620 is het perceel nogmaals opgehoogd. Van het woonhuis zelf zijn vrijwel geen resten gevonden. Bij de afbraak van het pand, waarschijnlijk in de 18de eeuw, zijn ook de funderingen uit de grond verwijderd. Slechts enkele banen met puin geven aan waar oorspronkelijk muren hebben gestaan.

Achter het woonhuis bevond zich een waterput. Alleen de onderzijde van deze put, bestaande uit een hergebruikte houten ton, was nog in de bodem aanwezig. De bovenkant van de put is bij het dichtgooien weggesloopt.


Deze tekst is geschreven door Dieuwertje Duijn en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2014. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport