2015 | Enkhuizen | Enkhuizen

De garage op dit perceel is in 2015 afgebroken, om plaats te maken voor een woonhuis. Om het bodemarchief zo min mogelijk te verstoren, is ervoor gekozen om zonder heipalen te bouwen. Om die reden is alleen de bouwput opgegraven, met een diepte van maximaal 1 meter, en niet dieper. Deze eerste meter is archelogisch begeleid.

De Hoogstraat vormt samen met de Oosterhavenstraat en Zilverstraat een weg die ongeveer parallel loopt aan de Breedstraat. Deze weg is waarschijnlijk in de 14de eeuw ontstaan door de aanleg van een lage dijk op deze locatie. De dijk functioneerde als waterkering, maar waarschijnlijk eveneens als verdedigingswal: op de wal stond vermoedelijk een houten palissade. Tot in de 16de eeuw vormden de weg de oostelijke grens van Enkhuizen en stond het water van de Zuiderzee tot aan de voet van de dijk/wal. Hier kwam verandering in toen in de jaren 60 van de 16de eeuw de Wierdijk in zee werd aangelegd en de Oosterhaven ontstond. In de jaren 80 van de 16de eeuw is een deel van de noordzijde van de Oosterhaven gedempt, waarbij de Bierkade is ontstaan.

Uit historische kaarten is bekend dat het onderzochte perceel in ieder geval bebouwd was vanaf omstreeks 1560. Bij het ontgraven van de bouwput kwam een dikke laag met veel afbraakpuin tevoorschijn uit het einde van de 18de eeuw. Het pand dat hier heeft gestaan is dus in deze tijd afgebroken, waarbij ook de funderingen volledig zijn weggehaald. Tussen het afbraakpuin zaten ook scherven, waaronder opvallend veel Chinees porselein. Dit kan erop wijzen dat de bewoners van het afgebroken pand enige welstand genoten.


Deze tekst is geschreven door Dieuwertje Duijn en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2015. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport