2015 | Grootebroek | Stede Broec

In december 2015 werd een bescheiden archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Zesstedenweg 13 in Grootebroek. Direct tegen het historische lint aan werden de resten van een grote schoorsteenfundering en een aantal kleinere poeren gevonden. Het leek in eerste instantie om resten van een boerderij te gaan, maar door de ligging zo dicht op het lint zijn ze niet direct te duiden. Onder deze resten kwam een gelaagd pakket van schone klei/leem met vuilere lagen tevoorschijn. Vermoedelijk gaat het om vloeren van een houten huis uit de 15de eeuw. Hieronder kwamen ophogingslagen, kuilen en gedempte sloten uit de 14de en 15de eeuw tevoorschijn. Dat is interessant, want deze periode ontbreekt vaak bij opgravingen in de Westfriese regio. Hoogstwaarschijnlijk heeft het een relatie met de sloot uit dezelfde periode die langs de Schaperstraat op nog geen 50 m naar het oosten toe werd onderzocht.

Onder alle sporen en ophogingen uit de Middeleeuwen kwamen met name op het achterterrein diverse erfgreppels, kringgreppels en kuilenkransen tevoorschijn uit de Midden-Bronstijd. Dit geeft aan dat ook hier de sporen uit deze periode onder het historisch lint aanwezig zijn.


Deze tekst is geschreven door Sander Gerritsen en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2015. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport Download de bijlagen