2015 | Hoorn | Hoorn

De restauratie van het pand Grote Oost 47, op de hoek van het Grote Oost en de Schoolsteeg in Hoorn, is archeologisch begeleid. In dit karakteristieke maar bouwvallige pand, was tot voor kort een antiekzaak gevestigd. Het is een van de weinige panden in de stad met een overkragende zijgevel. Uit het dendrochronologisch onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat dit pand begin 17de eeuw is gebouwd.

Inpandig is de vloer verwijderd en moest voor de nieuwe betonvloer worden uitgegraven. Hierbij kwamen veel muren, vloeren, kelders en waterputten aan het licht. Deels konden deze in de bodem worden behouden en deels moesten deze worden verwijderd. Uit de aangetroffen sporen kan de oorspronkelijke binnenindeling van het pand worden herleid. In het pand bevond zich een grote dubbele kelder met groene en gele plavuizen op de bodem en witte tegels langs de wanden. Een van de kelders was in de 18de eeuw deels dichtgestort met een afvalpakket. Naast het gewone gebruiksaardewerk zijn hierin kopjes en schotels van Chinees porselein, Engels saltglazed stoneware en creamware aangetroffen. Verder bevatte de inhoud van de kelder veel tabakspijpen. De voorwerpen behoren bij een welgesteld huishouden, zoals verwacht mag worden aan het Grote Oost waar veel voorname burgers van de stad woonden.

In de tuin achter het pand aan de Schoolsteeg is een kleine opgraving uitgevoerd omdat hier werd uitgegraven ten behoeve van een fietsberging. Hier zijn de funderingen van een klein pand aangetroffen. Dit pand was voorzien van een kelder met plavuizen vloer en haardplaats. Bij een verbouwing is een bakstenen trap in de kelder gemaakt. Bijzonder is dat in het pand veel fragmenten van rode achtkantige plavuizen zijn gevonden. Deze dateren waarschijnlijk uit de 18de eeuw en zijn zeer ongebruikelijk in een dergelijk klein pand. Het vermoeden bestaat dat de plavuizen zijn hergebruikt uit een van de vertrekken van het Foreestenhuis, een zeer groot en duur pand aan het Grote Oost uit 1724. Uit de oudste kadastrale kaart uit 1823 blijkt namelijk dat het kleine gebouw aan de Schoolsteeg bij het Foreestenhuis hoorde.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2015. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport