2016 | Zuidermeer | Koggenland

Op dit perceel langs de Zuidermeerweg stond tot begin 2016 een grote vervallen stolpboerderij. De boerderij is rond 1877 gebouwd en verkeerde nog bijna geheel in authentieke staat. Het was een klassieke Noord-Hollandse stolp, met de stal langs de zij- en achtergevel, de woonvertrekken aan de voorkant en de darsdeur in de achtergevel. In januari 2016 is de boerderij afgebroken, waarna een kleinschalige opgraving plaatsvond.

De Zuidermeerweg heette in het verleden de Molendijk. Uit een historische bron is bekend dat deze dijk in 1537 is aangelegd. Op basis van historisch kaartmateriaal kan worden gezegd dat het onderzochte perceel in ieder geval tot 1723 onbebouwd was. Historisch onderzoek wijst erop dat rond 1728 een stolpboerderij is gebouwd. Van deze oudste stolp zijn diverse sporen teruggevonden, namelijk muren, poeren en een inpandige waterput. Rond 1877 is deze boerderij afgebroken, waarna ongeveer 5 meter naar achter een nieuwe stolpboerderij is gebouwd. Een van de poeren waarop een vierkantstijl (onderdeel houtskelet) rustte, is hierbij half door de waterput van de oude stolp heen gebouwd. De poer was om die reden dieper gefundeerd dan de andere vierkantpoeren. De muren van de nieuwe boerderij waren ondiep gefundeerd, maar eronder was wel grondverbetering toegepast. Ter plaatse van de muren zijn namelijk diepe sleuven uitgegraven die zijn opgevuld met zand. Dit moest het verzakken van het muurwerk tegengaan.

Een nog onbeantwoorde vraag is of het houtskelet (het vierkant) van de oudste boerderij bij de nieuwbouw rond 1877 is hergebruikt, of dat een nieuw vierkant is gebouwd. In ieder geval is dit vierkant behouden en is het toegepast in de nieuwbouw uit 2016, wederom een stolpboerderij. Het is de derde stolpboerderij die op dit perceel is gebouwd.


Deze tekst is geschreven door Dieuwertje Duijn en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2016. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport