2017 | Hoorn | Hoorn

Op 6 en 8 februari 2017 is tijdens de aanleg van een bouwput op het perceel Koepoortsweg 71 een archeologische waarneming verricht. Hierbij zijn diverse banen met slieten, dunne houten palen, aangetroffen die de funderingen van de bakstenen muren van een buitenhuis hebben gevormd. Als we de vastgelegde sporen combineren met de oudste kadastrale kaart uit 1823 kan een plattegrond worden gereconstrueerd. Op het perceel stond een gebouw van ongeveer 11,5 meter diep en 7 meter breed. Aan de zuidkant bevond zich een bouwdeel van 6 meter diep en ongeveer 11,5 meter lang. Gezamenlijk vormden zij een L-vormige plattegrond. Waarschijnlijk zijn beide bouwdelen gelijktijdig gebouwd en zijn deze later opgesplitst in twee huizen met ieder een eigen perceel. De toegepaste bakstenen en wandtegels wijzen op een datering rond 1625.

Achter de zuidwesthoek van het gebouw bevond zich een houten bak waarin afval werd gedumpt. De vondsten dateren rond 1675 en wijzen niet op enige welstand van de eigenaars, wat op deze locatie wel verwacht zou worden. Het pand is namelijk vermoedelijk gebouwd als buitenhuis of tuinhuis van een rijk persoon in de stad. Het afval is echter afkomstig van de tuinman of ander personeel dat hier verbleef of woonde. De vondsten uit twee afvalkuilen dateren uit dezelfde periode. Het gaat om eenvoudig kook- en tafelgerei en de goedkoopst verkrijgbare tabakspijpen. Bijzonder is de vondst van een pot van jydepot-aardewerk uit Denemarken. Deze grijze potten zijn met de hand gevormd (dus niet op een draaischijf) en hebben een gepolijst oppervlak. Ze zouden zeer geschikt zijn geweest als kookpot en verschenen daarom vanuit Denemarken in kleine hoeveelheden op de Hollandse markt.

Uit de historische bronnen blijkt dat in de eerste helft van de 18de eeuw een van de rijkste personen in de stad de eigenaar was van het gebouw. Hij zal hier zo nu en dan in de zomer hebben verbleven. Vondsten die met hem in verband te brengen zijn ontbreken helaas.

Na de 18de eeuw werden de panden omgevormd tot eenvoudige woonhuizen, totdat ook deze werden gesloopt.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx in 2019. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.

Download hier het volledige rapport