2017 | Zwaag | Hoorn

Op dit perceel aan het dorpslint van Zwaag is in juli een kleine opgraving uitgevoerd. Zoals verwacht is het perceel in de late Middeleeuwen (14de-15de eeuw) flink opgehoogd. Van huizen uit deze periode is niets teruggevonden. Wel kwam een plek met veel as en een stuk maalsteen tevoorschijn, evenals middeleeuwse spinloden en een middeleeuwse kop van een ijzeren dissel. Uit de 16de eeuw dateren enkele kuilen, waaronder waterputten met onversterkte wanden. In West-Friesland worden dit soort waterputten vrij vaak aangetroffen; blijkbaar was de bodem sterk genoeg om putten te maken zonder gebruik van hout of bakstenen. Voor het dichtgooien van de kuilen is onder meer mest en afval gebruikt. Een leuke vondst uit een van de kuilen is een kleine roodbakkende kookpot met ingekraste tekst (sgraffito) uit de periode rond 1500. Uit de 16de of 17de eeuw dateert een fundering van een vrij groot gebouw. Volgens historische gegevens woonde in de 17de eeuw een rijke koopmansfamilie op het perceel. Ook van bebouwing uit latere tijd zijn resten gevonden, waaronder kelders en een waterput.


Deze tekst is geschreven door Dieuwertje Duijn en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2017. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.

Download hier het volledige rapport