2017 | Hoorn | Hoorn

Op 25 september 2017 is een archeologische waarneming tijdens de inpandige verbouwing van Grote Noord 97-99 verricht. Op basis van de historische gegevens is het aannemelijk dat de twee percelen vanaf de 14de eeuw waren bebouwd. Sporen uit die tijd zijn tijdens de waarneming niet gezien, waarschijnlijk omdat deze zich dieper dan de onderkant van de gegraven funderingssleuven bevinden. Wel zijn op perceel Grote Noord 97 enkele kleivloeren en een stukje van een haardplaats geconstateerd, daterend uit de 15de en 16de eeuw. Op perceel Grote Noord 99 zijn uitsluitend ophogingslagen vastgesteld.

Het huidige pand op perceel Grote Noord 99 dateert waarschijnlijk van oorsprong uit de tweede helft van de 16de eeuw. Het was een eenvoudig pand met woonruimte op de begane grond en een kapverdieping met borstwering, zoals er in die tijd veel in Hoorn moeten hebben gestaan. De zijmuren waren halfsteens en het pand had een houtskelet waarvan alleen de eiken balken nog resteren. Het pand is op zeker moment verlengd. In de aangebouwde ruimte werd een schoorsteen met haardplaats tegen de noordmuur gemaakt. De bijbehorende asput is tijdens de waarneming teruggevonden. Mogelijk heeft deze verbouw gelijktijdig plaatsgevonden met de bouw van een kelder in het voorhuis. Deze kelder kwam onder de vloer tevoorschijn en kon grotendeels worden gedocumenteerd. De wanden waren betegeld met voornamelijk tegels uit de tweede helft van de 17de eeuw (vooral tegels met kinderspelen) en ook enkele oudere tegels. De verbouw kunnen we dan in die periode plaatsen. De vloer van de kelder is begin 18de eeuw verhoogd en nog weer later is de kelder dichtgestort met zand en puin. Uit de kelder komen slechts enkele vondsten. Bijzonder is de scherf van een zalfpot van Japans porselein uit de periode 1675-1700. Deze is in opdracht van de VOC in Japan gemaakt naar Nederlands voorbeeld. Deze zalfpotjes komen als bodemvondst zelden voor.

Opmerkelijk is dat midden op het erf achter het pand een gebouw stond en dat aan het Achterom een onbebouwd stuk grond lag. Dit gebouw is te zien op de kadasterkaart uit 1823. Op deze plek is een muur gevonden met daarnaast een ingegraven aspot uit de 16de eeuw. Hier stond dus al een gebouw in die tijd en dit was vermoedelijk een werkplaats bij het pand aan het Grote Noord.

Bij perceel Grote Noord 97 zijn archeologisch geen aanwijzingen gevonden dat hier een bakstenen pand heeft gestaan voordat het huidige pand is gebouwd. De genoemde kleivloeren horen bij een houten huis. Het huidige pand dateert in oorsprong uit de 17de eeuw. Op het erf zijn een waterput en een waterkelder gevonden.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx in 2019. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.

Download hier het volledige rapport