2018 | Hoorn | Hoorn

De aanleg van een bouwput op het achtererf van het statige pand Gouw 7 in Hoorn is archeologisch begeleid. Historisch is bekend dat in de omgeving van dit plangebied in de 17de en 18de eeuw meerdere schuilkerken hebben gestaan. In een huis achter de Ramen, met een ingang via de Nieuwsteeg, kwam de Waterlandse Gemeente van de Doopsgezinden bijeen. Daar in de buurt hadden de Lutheranen hun kerkgebouw totdat zij in 1763 een nieuwe kerk aan de Ramen lieten neerzetten. De precieze locaties van de schuilkerken zijn niet bekend. Op de oudste kadasterkaart uit 1823 staan meerdere kleine gebouwen weergegeven die bij panden aan de Ramen of de Gouw hoorden. In de loop van de 19de eeuw werden deze gesloopt en werd de grond bij de tuin van Gouw 7 gevoegd.

Bij de opgraving zijn de funderingen van drie kleine huizen gevonden. De oudste resten dateren uit de 17de eeuw. Mogelijk stonden hier al eerder kleine woningen, maar de funderingen van die gebouwen bevinden zich waarschijnlijk op een dieper niveau dan de onderkant van de bouwput. De aangetroffen archeologische resten geven geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een schuilkerk, al is het de vraag in hoeverre dit archeologisch zichtbaar is.

Enkele vondsten horen waarschijnlijk bij deze eenvoudige huizen, zoals een fragment van een betegelde kaarsnis en een kwadraattegel uit de periode 1570-1600. De meeste vondsten dateren uit de 18de en 19de eeuw en zijn waarschijnlijk deels afkomstig van de bewoners van Gouw 7, zoals een bord van Chinees porselein en een wijnfles. Tussen de vondsten bevinden zich diverse scherven van archeologisch zeldzame stukken keramiek, zoals een schotel uit de porseleinfabriek van Höchst (1753-1796), een kom van Worcester porselein met drukdecor (1760-1780), een lekschaal van industrieel wit aardewerk uit Septfontaines in Luxemburg (1780-1810) en een bloempot met een op de draaibank aangebrachte versiering van Engels industrieel aardewerk (1790-1810). Deze voorwerpen hoorden tot het duurste segment keramiek en zien we als bodemvondst zelden. We mogen aannemen dat ze afkomstig zijn van de bewoners van Gouw 7.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.

Download rapport