2019 | Enkhuizen | Enkhuizen

In januari van 2019 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd aan de Ooievaarsteeg in de binnenstad van Enkhuizen. De Ooievaarsteeg is een zijstraat van de Westerstraat, een bewoningsas uit de 12de eeuw.
 
In het plangebied was een meter dik veenpakket aanwezig. Hierboven lag een dunne ophogingslaag uit de Middeleeuwen, bestaande uit veen en klei. Bovenop dit pakket was een dikke mestlaag aanwezig, die naast veel dierlijk botmateriaal ook aardewerk en leer bevatte. Op basis van de vondsten dateert de laag in de 16de eeuw. Hier bovenop was een ophogingslaag uit de 17de eeuw aanwezig.
 
Op basis van historische kaarten werd aangenomen dat al in de 16de en 17de eeuw in het plangebied werd gewoond. Van de vermoedelijke huizen uit de 16de en 17de eeuw werden echter, op enkele uitbraaksporen na, geen resten teruggevonden. Waarschijnlijk zijn de funderingen van de huizen grotendeels gesloopt in de 18de eeuw, of bij de bouw van een schuur in de 19de eeuw.
 
Van de 19de eeuwse schuur werden meerdere funderingsresten teruggevonden. Het gebouw werd door een tussenmuur onderverdeeld in twee kamers. De tussenmuur bevatte een schoorsteen met aan weerszijden een schouw, zodat de twee kamers verwarmd konden worden. In beide kamers waren grote en diepe rechthoekige kelders aanwezig. Deze waren volledig dichtgestort met puin. Aan de achterzijde van de schuur werd nog een waterkelder aangetroffen van 1,20 m diep. Zowel de muren als de bodem waren gebouwd met gele bakstenen. Op basis van het vondstmateriaal kan worden gesteld dat de waterkelder in de 19de eeuw is gedempt.


Deze tekst is geschreven door Bart ter Steege in 2019. In het rapport zullen de laatste resultaten en conclusies te lezen zijn. Als het project is uitgewerkt, zal het rapport op deze pagina te downloaden zijn.