Oosterleek 39

Aan het dorpslint van Oosterleek staat al tientallen jaren een bijzonder houten huis, bekend als het huisje van Balk, ondanks de status als rijksmonument te verkrotten. Het zeer bouwvallige huis is aangekocht door...

Westeinde 15

In mei 2015 heeft Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd aan Westeinde 15 in Venhuizen, net naast de dorpsgrens van Venhuizen en Hem. Vooraf was bekend dat de stolpboerderij, die op het terrein had...

Westerkerkweg 36

Voor aanvang van het onderzoek werden binnen het plangebied resten verwacht van een stolpboerderij. Deze boerderij zou mogelijk bovenop een middeleeuwse ophoging zijn gebouwd. Aan de Westerkerkweg is nog maar weinig archeologisch onderzoek...

Zuiderdijk 33

In 2011 en 2012 werd door Archeologie West-Friesland een grootschalige archeologische begeleiding uitgevoerd van de werkzaamheden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de Westfriese Omringdijk. Een deel van de in 2011 aangetroffen...

Zuiderdijk

In 2011 werd door Archeologie West-Friesland een grootschalige archeologische begeleiding uitgevoerd van de werkzaamheden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de Westfriese Omringdijk. Het onderzochte gebied strekte zich uit langs de Zuiderdijk...

Dorpsweg 67

Op het perceel stond een vervallen stolpboerderij met gevels uit de 19de en 20ste eeuw. Hoewel deze op het eerste gezicht geen oude boerderij leek te zijn, deed het vierkant (houtskelet) anders vermoeden....

Binnenwijzend 100

In december 2012 brandde de stolpboerderij Binnenwijzend 100 af. Doordat werd vermoed dat het om een oude boerderij ging, zijn na de brand de balken van het houtskelet van de stolp, het vierkant...

Streekweg 269-275

In het kader van ontwikkelingen voor het project Centrumplan Hoogkarspel en de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Drechterland is eind maart en begin april door Archeologie West-Friesland een inventariserend onderzoek gedaan langs...

De Buurt 5

In november 2011 werd een archeologische begeleiding uitgevoerd door Archeologie West-Friesland op het terrein aan de Buurt 5 in Venhuizen, gemeente Drechterland. In 2012 werd deze begeleiding verder uitgewerkt en gerapporteerd. Onder de...

Blokdijk – Burgemeester J. Zijpweg-Kooiland

In opdracht van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) is door Archeologie West-Friesland een archeologische begeleiding uitgevoerd binnen het plangebied Blokdijk (2011) en Burgemeester J. Zijpweg (2012) in de gemeente Drechterland, en het plangebied...

De Laan – Zuiderdijk

In 2011 en 2012 werd door Archeologie West-Friesland een grootschalige archeologische begeleiding uitgevoerd van de werkzaamheden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de Westfriese Omringdijk. Een deel van de aangetroffen vindplaatsen is...