Davidstraat – Romeinstraat – Kruislaan

In 2014 is het riool in de Romeinstraat, Korte Davidstraat en Davidstraat in Enkhuizen vervangen. Deze straten zijn kort na 1590 onderdeel geworden van de stad en ontwikkeld als nieuwbouwwijk. In de Romeinstraat...

Raamstraat

In het kader van de uitbreiding van een supermarkt is in februari 2014 een opgraving uitgevoerd langs de Raamstraat en op ongeveer 400 meter ten noorden van de Westerstraat. De Westerstraat is onderdeel...

Zuiderkerk

Voor de herinrichting van de Zuiderkerk in Enkhuizen moet in het noordtransept een nieuwe fundering worden gelegd. Daarvoor werden alle grafzerken tijdelijk verwijderd. Direct onder de hardsteen grafzerken bleek een omvangrijke hoeveelheid menselijke...

Westeinde 62

In oktober 2013 werd door Archeologie West-Friesland een aantal proefsleuven gegraven aan Westeinde 62 in Enkhuizen. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van grote ontwikkelingen die in de nabije toekomst gaan plaatsvinden...

Paktuinen

In de zomer van 2013 is een grootschalige binnenstadsopgraving uitgevoerd aan de Paktuinen in Enkhuizen in opdracht van Scholtens Groep die hier nieuwbouw realiseert. Het terrein lag braak sinds 2006 toen enkele bedrijfsgebouwen...

Paktuinen 12

De grond aan weerszijden van de Paktuinen in Enkhuizen is vanaf 1590 volgebouwd met woon- en pakhuizen. Uit historische bronnen is bekend dat in deze buurt veel rijke kooplieden woonden. Van de oude...

Drommedaris restauratie

In 2013 is gestart met de restauratie en herinrichting van de Drommedaris, het bekendste monument van Enkhuizen. Doordat hierbij onder meer inpandig werd uitgegraven, zijn de werkzaamheden archeologisch begeleid. De Drommedaris is in...

Westeinde 107

Op het terrein van zadenbedrijf Incotec aan het Westeinde in Enkhuizen, is vanwege de voorgenomen uitbreidingen een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan vond een klein aanvullend onderzoek plaats....

Oosterhavenstraat

In maart en april 2013 is het riool in de Oosterhavenstraat en enkele zijstraten vervangen. De graafwerkzaamheden zijn archeologisch begeleid. De straten liggen binnen de Middeleeuwse stadskern van Enkhuizen, tussen de Oosterhaven (aangelegd...

Wortelmarkt 3

Van 12 tot en met 19 juli 2012 is door Archeologie West-Friesland een opgraving uitgevoerd op het perceel Wortelmarkt 3 in Enkhuizen. Binnen het plangebied werden een huis en garages gesloopt ten behoeve...

Westerstraat 222 & Davidstraat 1

Van 23 tot en met 25 april 2012 is door Archeologie West-Friesland een kleine opgraving uitgevoerd op de percelen Westerstraat 222 en Davidstraat 1 in Enkhuizen. De percelen grenzen aan elkaar en bevinden...