Vijzelstraat fase 1

In augustus en oktober 2010 is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied ‘De Vijzeltuin’ in Enkhuizen in het kader van de geplande herontwikkeling van het terrein van het Snouck van Loosenziekenhuis...

Noorderhavendijk – Kaasmarkt

In 2010 is een deel van het rioolstelsel in de oudste stadskern van Enkhuizen vervangen. De werkzaamheden zijn begeleid door Archeologie West-Friesland, omdat werd verwacht dat tijdens het graafwerk archeologische sporen en vondsten...

Molenweg 7

In juli 2010 is een opgraving verricht ten oosten van het voormalige postkantoor aan de Molenweg naar aanleiding van nieuwbouw op deze locatie. De onderzoekslocatie maakt onderdeel uit van de stadsuitbreiding die aan...

Noorderboerenvaart 26

Op 4 maart 2010 vond een klein archeologisch onderzoek op het perceel Noorderboerenvaart 26 plaats. Hoewel de resultaten en de vondsten die op deze dag werden gedaan, archeologisch niet spectaculair te noemen zijn,...