Markermeerdijken: gemaal Westerkogge

Archeologische begeleiding gemaal Westerkogge De Alliantie Markermeerdijken is begonnen met de versterking van de dijk tussen Hoorn en Durgerdam. Een onderdeel van die werkzaamheden is de bouw van een nieuwe inlaat door de...

Zuidermeerweg 5

Op dit perceel langs de Zuidermeerweg stond tot begin 2016 een grote vervallen stolpboerderij. De boerderij is rond 1877 gebouwd en verkeerde nog bijna geheel in authentieke staat. Het was een klassieke Noord-Hollandse...

Scharwoude 7

Naast de Hervormde kerk van Scharwoude staat de bijbehorende pastorie gebouwd rond 1900. Dit gebouw is in 2015 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw met hetzelfde uiterlijk als het oude...

Westeinde 322

Uit historische kaarten en bronnen is bekend dat op dit perceel een grote stolpboerderij stond. Deze boerderij is in 1871 verbrand, waarna een nieuwe stolp is gebouwd. Deze stolp is op zijn beurt...

Noorddijkerweg 52

In september 2014 is door AWF een archeologisch proefsleuvenonderzoek verricht op de locatie van de voormalige Langereisschool in Ursem. De aanleiding van het onderzoek was de sloop van de school en de geplande...

Kerkebuurt 190

In maart 2014 is door AWF een opgraving uitgevoerd op het erf van een voormalige stolpboerderij (ca. 1600-1910) aan de Kerkebuurt 190 in Berkhout. Dit erf ligt een paar huizen verwijderd van de...

De Tuinen

In september en oktober 2012 werd in Ursem een kleinschalig onderzoek uitgevoerd door Archeologie West-Friesland. Het onderzoek heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot de middeleeuwse bewoning langs de voormalige Zuidergouw. De...